Registracija privatnog korisnika

Termini i uvjeti

Zadnja izmjena 1.1.2018.

Od 1.01.2018 ukinut je besplatni probni period od 30 dana za sve oglašivače.
Agencije za nekretnine (ili druge pravne osobe koje prodaju više nekretnina) kao i vlasnici nekretnina
mogu svoje nekretnine slobodno unijeti na stranice, i slobodno testirati sustav ali BEZ prezentacije nekretnina
(posjetioci neće vidjeti unesene nekretnine sve do plaćanja usluge oglašavanja)
Za potpunu funcionalnost stranica potrebno je izvršiti uplatu.
Vlasnici nekretnina mogu oglasiti svoju nekretninu prema postojećem cjeniku
(Cjenik u sekciji pod nazivom "Prodaje vlasnik" a usluga se zove "REC oglas".)

1.) Ja potvrđujem da sam vlasnik nekretnine ili ovlašteni predstavnik osobe koja nekretninu prodaje ili predstavnik agencija za posredovanje u prometu nekretninama koju je ovlastio vlasnik neretnine koju namjeravam prikazati na internetu.
2.) Ja potvrđujem da je informacija koju postavljam na internet stranice točna i istinita
3.) Ja razumijem i slažem se da sam osobno odgovoran za sadržaj koji postavljam na internet stranice.
4.) Suglasan sam da u slučaju da vlasnik nekretnine proda nekretninu ili odustane od prodaje, da informaciju o prodaji dojavim predstavnicima internet stranica i to u roku od 7 dana od promjene statusa nekretnine, kako bi nekretnina dobila oznaku SOLD.
5.) Suglasan sam da sam dužan izbrisati sve podatke o nekretnini u roku 48 sati ukoliko to zahtijeva vlasnik nekretnine ili ukoliko više na zastupam vlasnika nekretnine.
6.) Suglasan sam da sam sam odgovoran za sve promjene o nekretnini sadržane u podacima na internet stranicama i slažem se sa tim da za moje promjene ne može biti odgovoran nitko od osoba koje održavaju internet stranicama, bilo da se radi o promjenama, izmjenama ili brisanju mojih podataka.
7.) Potvrđujem da u potpunosti razumijem i suglasan sam da moji podaci budu automatski izbrisani ukoliko se dogodi barem jedan od slijedećih uvjeta: A) Ukoliko je sadržaj stariji od 12 mjeseci ili B) Ukoliko Vaša e-mail adresa za kontakt postane neuporabljiva.
8.) Razumijem i prihvaćam da me osobe koje održavaju stranice kao ni vlasnici internet stranica s podacima o mojoj nekretnini ne predstavljaju kao Agencija za posredovanje u prometu nekretninama. već da isključivo pružaju internet uslugu.
9.) Razumijem i prihvaćam da su internet stranice o nekretninama samo javni internet direktorij za globalni prikaz moje nekretnine za prodaju i to za sveukupnu internet publiku.
10.) Razumijem i prihvaćam da me mogu kontaktirati svi koji vide informacije o mojoj nekretnini ili mojim nekretninama kako potencijalni kupci tako i Agencije za posredovanje u prometu nekretninama.
11.) Razumijem da osobe i vlasnici internet stranica nisu predstavnici Agencije ili Agencija za posredovanje u prometu nekretninama
12.) Razumijem i prihvaćam da internet stranice s vremena na vrijeme možda neće biti dostupne radi različitih tehničkih poteškoća koje bi mogle biti van kontrole osoblja i predstavnika.
13.) Prihvaćam da se moji podaci za objavu mogu odbiti ili editirati uz pravo diskrecije vlasnika internet stranica.
14.) Suglasan sam da korištenjem ovih usluga neću slati, odašiljati, prenositi nikakav materijal koji može biti uznemirujući, iritirajući. prijeteći, zavaravajući, protuzakonit, teroristički kao ni da neću koristit materijal koji može uznemiriti ostale korisnike internet stranica kao ni utjecati na lagano i ugodno korištenje istih.
15.) Posebno se obvezujem da neću koristiti ovu uslugu za kršenje autorskih prava, “copyrighta”, zaštitnog znaka, logo-a, kao ni odašiljati skrivene i kodirane poruke.
16.) Slanjem informacija na ove internet stranice potvrđujem da sam vlasnik navedenih informacija ili da me je vlasnik informacija ovlastio da to učinim u njegovo ime.
17.) Sve informacije, uključujući fotografije postaju vlasništvo internet stranica nakon transfera podataka na internet stranice. Osobe koje održavaju internet stranice kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi pogrešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka.
18.)NIJE DOPUŠTENO:
- Umjesto slika nekretnina postavljati reklamne slike agencije ili logo agencije
- Upisivati podatke na mjesta koja nisu predviđena za to - npr. umjesto opisa objekta upisivati kontakt podatke ili Reklamne slogane agencije
- Vršiti spam s URL-om agencije osim na mjestu predviđenom za upis URL-a agencije
- Upisivati objekte koji su već prodani ili se ne namjeravaju prodati
- Samostalno upisivati oznake SOLD na nekretnine
POSEBNO NIJE DOPUŠTENO:
- Osobito nije dozvoljeno korištenje našega RSS za preuzimanje nekretnina i njihovo oglašavanje na drugim stranicama bez prethodnog pismenog dopuštenja Labin d.o.o. za internet marketing
- Koristiti podatke agencije za prikaz u "Frame-u" na vlastitim stranicama agencije, osim ako to nije utvrđeno ugovornim odnosom
- Dodavanje specijalnih znakova, kao što su navodnici kako bi se promjenila pozicija u popisu agencija.
- Koristiti automatizirane upise nekretnina i slika na portal
osim ako se naruči usluga upisa putem XML-a
- SPAM bilo koje vrste
- Postavljenje istih naslovnih slika objekta (npr. ako se prodaje zgrada
i u njoj stanovi ako ti objekti idu u nizu - SPAMiranje listinga istim slikama)
- Postavljanje za reprezentativni objekt sliku grada ili terena koji ne određuje
nekretninu (npr. postavljanje slike Rapca ili satelitske slika i slično!)

19.)Agencija za nekretnine koja oglašava svoju nekretninu na našim stranicama:
a) može slobodno upisati podatke i slike o svojoj nekretnini (uz uvjete prihvaćanja Termina i uvjeta)
b) može, ali i ne mora izvršiti uplatu sukladno cjeniku REC usluga kojeg možete vidjeti OVDJE

26.10.2010.
Na izlistu "Zadnjih 20 upisanih" nekretnina ugrađen je filter tako da se može listati samo jedna nekretnina iste agencije.

1.09.2012.
Osim izlista nekretnina na portalu www.realestatecroatia.com nekretnine se mogu listati i na ostalim internet stranicama u vlasništvu tvrtke Labin d.o.o. kao što su http://www.kuca.hr, http://www.e-nekretnine.com/ i drugi.
Osim izlista nekretnina na portalu www.realestatecroatia.com nekretnine se mogu listati i na portalima s kojima Labin d.o.o. ima sklopljen ugovor o promociji agencija koje se oglašavaju na www.realestatecroatia.com.

Odustajem Slažem se i želim nastaviti